Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego

Klient:

Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego

Kampania:

informacyjna

Cel:

przekazanie informacji o kongresie

Opis działania:

stworzenie strony internetowej