Bauhaus

Klient:

Bauhaus Investment

Kampania:

wprowadzenie nowej inwestycji

Cel:

reklama nowego projektu deweloperskiego

Opis działania:

kreacja loga inwestycji oraz serii ulotek