Centrum Riviera

Klient:

Centrum RIVIERA w Gdyni

Kampania:

Seria materiałów informacyjnych dla eventów

Cel:

Wzmocnienie wzierunku RIVIERY jako centrum kulturalnego i otwartego na sztukę

Opis działania:

Stworzenie serii plakatów informacyjnych oraz odpowiadających im grafik na facebook’a.