City Forum

Klient:

City Forum

Kampania:

seria kampanii prosprzedażowych

Cel:

zwiększenie sprzedaży

Opis działania:

Kreacja akcji prosprzedażowych oraz odpowiadjących im projektów plakatów i ulotek.