Doehle

Klient:

Doehle Manning Agency POLAND

Kampania:

Seria materiałów reklamowych

Cel:

zwiększenie widoczności marki

Opis działania:

Stworzenie nowej teczki ofertowej oraz serii katalogów