Ekokomes

 

Kampania:

Projekt katalogu produktowego

Opis działania

Przygotowanie graficzne oraz wydruk na podstawie przekazanych materiałów