Gdański Uniwersytet Medyczny

Klient:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kampania:

Rekrutacja

Cel:

Dotarcie do studentów w Polsce i za granicą

Opis działania:

Projekt i wydruk folderów reklamowych