Vehicle Care System

Klient:

Vehicle Care System

Kampania:

Stworzenie identyfikacji wizualnej

Cel:

Kreacja nowoczesnej marki, opartej na tradycyjnych wartościach

Opis działania:

Stworzenie księgi identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych i informacyjnych